Minimalistyczne Logo

Wyróżnij się


Proste logo jest często lepszym wyborem niż bardziej złożeni kuzyni ze względu na szybki, prosty komunikat i zwięzłą koncepcję. Choć konsutrukcja wydaje się prosta to istnieje wiele sposobów jego utworzenia. Właśnie dlatego pragniemy zainsipirować Cię jescze bardziej! Zebraliśmy nawet kilka wspaniałych przykładów z naszej twórczości! Daj się ponieść swojej wyobraźni i pozostań uniklany.

Wysokiej jakości

Grafika


Projektanci graficzni łączą sztukę i technologię w celu przekazywania pomysłów za pomocą obrazów oraz układu stron internetowych i tradycyjnych drukowanych. Mogą używać różnorodnych elementów do uzyskania efektów artystycznych lub dekoracyjnych. Opracowują ogólny układ i projekt produkcji reklam, broszur, czasopism i raportów korporacyjnych. Graficy pracują zarówno z tekstem, jak i z obrazami. Często wybierają typ, czcionkę, rozmiar, kolor i długość linii nagłówków i tekstu. Projektanci graficzni decydują również o tym, jak obrazy i tekst będą się łączyć ze sobą na stronie lub ekranie oraz w tym ile miejsca będzie miało każde z nich.

Fotografia

Produktów


Fotografia produktów wykorzystuje określone techniki, aby w atrakcyjny sposób prezentować produkty i zachęcać potencjalnych nabywców do zakupu określonych produktów. Fotografia produktów jest istotną częścią zarówno reklam online, jak i offline dla udanych katalogów, broszur, reklam w czasopismach, billboardów, reklam online i witryn firmowych, szczególnie przy sprzedaży produktów bezpośrednio konsumentom. Najpopularniejsze polskie serwisy internetowe ściśle określają charakter i schemat wykonywania zdjęć produktowych. Wymagana jest więc wiedza z zakresu obsługi takich serwisów, którą bez dwóch zdań posiadamy!